האתר והשירותים מיועדים לישויות תאגידיות ולא לאדם פרטי. אם הנך פועל מטעם תאגיד, הנך מצהיר ומתחייב בזאת שהנך מורשה לפעול בשם התאגיד ומתחייב בזאת להיות כפוף לתנאים בשמו. אין להשתמש באתר ובשירותים על ידי אלה אשר, במישרין או בעקיפין, מספקים שירותים דומים, משלימים, חלופיים או תחרותיים, אלא אם אישרנו במפורש ובמודע בכתב שימוש כזה.

מדיניות הפרטיות של פאנד גורו

עדכון אחרון: 2 במאי 2022

מדיניות הפרטיות של פאנד גורו ("מדיניות הפרטיות") נועדה לעזור לך להבין איזה מין מידע אישי פאנד גורו טק בע"מ, ח.פ. 515904514 אוספת ממך, מה אנחנו עושים איתו ואילו זכויות יש לך בהקשר הזה. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של פאנד גורו, שניתן למצוא בקישור הבא: www.fund-guru.com (להלן, "התנאים"). למונחים המופיעים כאן עם גרשיים מבלי שהוגדרו תהיה המשמעות המיוחסת להם בתנאי השימוש של פאנד גורו.

כל מידע שיש לנו בנוגע למשתמשים (תאגידים ונציגיהם) באתר ייקרא כאן "נתוני משתמש". אנו יכולים להשתמש באופן חופשי בנתוני משתמש שאינם נתונים אישיים.

על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אנו רשאים ליצור נתונים סטטיסטיים הנאספים, למשל, במהלך השימוש שלך באתר, אך אשר לא ניתן לייחס ישירות אליך, לרבות, אך לא רק, סטטיסטיקות הנגזרות מנתוני המשתמש שלך, נתונים מצטברים, אמות מידה, העדפות, השוואות או המלצות (לרבות בהתאם למקורות מימון ומענקים), העדפות שימוש וכל חישוב, נגזרת, שימוש, תכולה או הפניה לכל אחד מפרטי המידע האמורים או הצטברות שלהם, עם או בלי נתונים הנוגעים לצדדים שלישיים (להלן, "נתונים סטטיסטיים"). יש לנו את מלוא הזכות והקניין עבור כל הנתונים הסטטיסטיים, מרגע יצירתם.

על ידי השימוש באתר, הנך מקבל את כל הנהלים שלנו באשר לנתוני המשתמש שלך כפי שנזכרו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות ומעניק לנו את הזכות והסמכות המלאה והבלתי מוגבלת לאסוף, להעביר ולהשתמש בכל דרך אחרת בנתוני המשתמש שלך (לרבות, אך לא רק, נתונים אישיים (אם ישנם)).

אם הנך סבור שאדם כלשהו פגע בפרטיותך במהלך השימוש באתר, תוכל לפנות אלינו באמצעות דרכי התקשורת המפורטות בתנאי השימוש.

 1. איסוף נתונים. אנו מקבלים ו/או אוספים את סוגי הנתונים והמידע הבאים עליך, ללא פרטי כרטיסי אשראי:
  • אנו מקבלים ואוספים באופן שוטף נתונים שאינם אישיים לגבי המשתמשים באתר. מידע מסוג זה עשוי לכלול, בין היתר, מידע עליך, דפוסי השימוש שלך באתר (למשל האינטראקציה שהנך מקיים עם התוכן והחומרים הזמינים דרך האתר (כולל תוצאות שאילתות), לרבות כיצד, מתי ובמה אתה צופה), מידע על המכשיר שבו אתה משתמש (כגון סוג המכשיר, מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן, העדפות השפה, האתר המפנה) ונתונים סטטיסטיים. למטרות אלה, אנו עשויים להשתמש בקבצי cookie. קבצי cookie הם פיסות מידע שדפדפן האינטרנט בו הנך משתמש מאחסן במחשב שלך כדי לעקוב אחר השימוש שלך באתר. תוכל להגדיר שדפדפן האינטרנט שלך ידחה או יקבל את קבצי ה-cookie, אך אם תדחה את קבצי ה-cookie הדבר עלול למנוע ממך להשתמש באתר או להפחית את רמת הפונקציונליות שתהיה לך באתר. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב אחרות כאלה. לדוגמה, אנו נעזרים בספקי שירותים צד שלישי כדי לקבל ניתוח ותובנות מהנתונים שנאספו ו/או נאספים לגביך ואנו עשויים לשתף נתוני משתמשים עם הספקים האלו.
  • כמו כן, אנו עשויים להשתמש בכלי ניתוח, כגון "Google Analytics", "Google Tag", "Facebook Pixel" ו/או שירותים דומים של ספקים אחרים כדי לאסוף מידע על השימוש באתר ו/או שירותים רלוונטיים אחרים. כלי ניתוח אלו אוספים מידע כגון התדירות שבה אתה מבקר באתר שלנו, באילו דפים אתה גולש, באילו אתרים או יישומים אחרים השתמשת לפני הביקור באתר, והם עשויים לספק מידע נוסף עליך, כגון המין, הגיל, ארץ המוצא שלך, תחומי העניין שלך, רשומות שהכנסת או אינטראקציה שהנך יוצר עם פעילויות המדיה החברתית שלנו (לרבות נוכחות באירוע או פעילות שארגנו, מימנו או היינו מעורבים בה בדרך אחרת).
  • ייתכן שמודעות המופיעות באתר יסופקו למשתמשים על ידי מפרסמים צד ג', אשר עשויים להגדיר קבצי Cookie בעצמם. קבצי ה-Cookie מאפשרים לצד השלישי האמור לזהות את המכשיר שלך בכל פעם שהוא שולח לך פרסומת מקוונת, במטרה לאסוף מידע עליך או על אחרים המשתמשים במכשיר שלך. המידע מאפשר לרשתות הפרסום לספק, בין היתר, פרסומות ממוקדות שלדעתן עשויות לעניין אותך. מדיניות הפרטיות מכסה את השימוש שלנו בקבצי Cookie אך אינה מכסה את השימוש של מפרסמים או כל צד שלישי אחר בקבצי Cookie ואנו לא נושאים כל אחריות בהקשר הזה. המודעות והתוכן המסופקים כך הם תוכן של צד שלישי.
  • מטרת השירותים שלנו היא פעילות עסקית ורוב המידע שתתבקש למסור לנו לא נועד לכלול נתונים אישיים. בתהליך ההרשמה תתבקש לענות על שאלון שנועד לאפשר לנו לספק את השירותים הזמינים באתר. השאלון עשוי להכיל שאלות הנוגעות לשיווק, מכירות, מוצרים, מחקר ופיתוח, ניהול, ייצור, מימון ונושאים אחרים. חשוב מאוד לשמור על תשומת לב ולמסור תשובות מלאות ומדויקות שכן ייתכן שהשירותים יתבססו על המידע הנ"ל. כמו כן, ייתכן שנקבל ונאסוף נתונים אישיים, בעיקר אם נמסרו מרצון על ידך (למשל נתונים אישיים שנמסרו בתהליך הרישום כמפורט בתנאי השימוש של פאנד גורו, שמך, שם החברה שלך, כתובת, מספר טלפון, גיל, דואר אלקטרוני, פרטי תשלום, מין, תחומי עניין, כתובת IP, פרטי מיקום המוצרים ו/או הפרויקטים או כל מידע אחר הרלוונטי לנו). אינך מחויב למסור לנו מידע כלשהו, ​​אך הנך מכיר בכך שחלק מהאזורים באתר או כולם לא יהיו זמינים אם לא תמסור את כל המידע שביקשנו או חלק ממנו.
  • ייתכן שנקבל ונאסוף כל מידע אחר שתרצה לחלוק איתנו.
  • ייתכן שנקבל ונאסוף מידע כאשר הנך מתקשר אלינו או מדבר איתנו בדרך אחרת (למשל כאשר אתה שולח דואר אלקטרוני או מגיש בקשה או מידע לאתר).
  • אנו עשויים גם לקבל פרטים אודותיך ממאגרי מידע שיווקיים או מקורות אחרים הזמינים לציבור כגון אתרי אינטרנט, כתבי עת, ספריות וספרי טלפונים ו/או מידע העומד לרשותנו מצדדים שלישיים (כגון מין, גיל, מיקום, ניסיון עסקי, מידע על המיזמים הקודמים ו/או הנוכחיים שלך).
  • פרטיות קטינים. השירותים שלנו מיועדים לעסקים ואינם מיועדים לשימוש על ידי קטינים. אנחנו לא אוספים ביודעין או מבקשים מידע אישי מאף אחד מתחת לגיל 18 או מאפשרים ביודעין הרשמה של אדם כזה לאתר. בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר כי הנך בן 18 שנים לפחות, או רשאי על פי החוק להסכים למדיניות הפרטיות בשם קטין כזה. אם ניוודע לכך שאספנו ללא כוונה מידע ממשתמש מתחת לגיל 18, שלא הייתה לנו הזכות לאסוף, נמחק אותו מיידית. אם הנך מאמין שייתכן שיש לנו נתונים אישיים כלשהם מקטין או עליו, אנא צור איתנו קשר בהקדם באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות להלן.
 2. שימוש בנתונים. ייתכן שנשתמש בנתונים שאנו אוספים או מקבלים כדי לספק לך את השירותים (או כדי שהשותפים העצמאיים שלנו יספקו לך שירותים). בנוסף, אנו משתמשים בנתונים שאנו אוספים או מקבלים, כדלקמן:
  • לתפעול האתר. לדוגמה, המנגנון האוטומטי שפיתחנו המנתח את נתוני המשתמשים והנתונים המתקבלים מצדדים שלישיים לגבי מענקים ותכניות מימון, כדי לספק לך תכניות מימון ומענקים שלדעתנו רלוונטיים עבורך.
  • למטרות ניתוח, כגון מדידה והבנה של רמת המעורבות באתר, כמו גם את האפקטיביות של תכניות המימון, התוכן המקודם ותכנים אחרים. ייתכן שנשתמש בנתוני המשתמש (כולל נתונים אישיים) ליצירת מידע סטטיסטי. כמו כן, ייתכן שנשתמש, ננצל, נעביר, נחכיר, נמכור או נמסחר בכל דרך אחרת נתונים סטטיסטיים לכל מטרה ללא הודעה או התחייבות כלפיך.
  • לצורך תחזוקה, תפעול, ארכיון ושיפור האתר ו/או כל שירות או מוצר אחר שאנו מציעים, לפיתוח מוצרים ו/או שירותים חדשים, ולמטרות אדמיניסטרטיביות או פעולות פנימיות, כגון התקשורת עמך, ניתוח נתונים, בדיקות ומחקר, למטרות אבטחה ו/או אימות משתמש.
  • כדי לתקשר איתך בנושאי שירות לקוחות, ניהול חשבונות, פרטי חיוב, או כדי לספק עדכונים באשר לשינויים או תוספות לתנאים ו/או למדיניות אחרת ו/או האתר ו/או כדי לספק לך שירותים. כמו כן, ייתכן שנשתמש בנתוני המשתמש כדי להשיב לשאלות או הערות או ככלי עזר לשיפור המוצרים ו/או השירותים שלנו. בנוסף, ייתכן שנשתמש בנתוני משתמש למטרות קידום מכירות, לרבות, למשל, לתקשר עמך, באמצעות כל דרך התקשרות שנמסרה לנו, באשר לעדכונים כלשהם של האתר או מוצרים ו/או שירותים אחרים או לספק לך תוכן מקודם (לרבות, אך לא רק, פרסום ממוקד) ו/או לספק לך הפניות לספקי שירותים שעשויים לסייע לך בהגשת המענקים ו/או לספק שירותים קשורים ו/או הצעות אחרות של מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים. אם אינך מעוניין לקבל מאיתנו תקשורת שיווקית או כל תקשורת אחרת, אנא צור איתנו קשר באמצעות הפרטים להלן כדי שנוכל לעדכן את ההעדפות שלך (שים לב שאיננו שולטים בצדדים שלישיים (כולל צדדים שלישיים עימם אנו חולקים מידע) שעשויים להמשיך לתקשר איתך בהתאם למדיניות שלהם). ייתכן שנשתמש בנתוני משתמש (לרבות נתונים אישיים) כדי לספק לך הזדמנויות נוספות להשיג מענקים ו/או תכניות מימון שעשויים להיות רלוונטיים עבורך.
  • אנו עשויים לשמור את הנתונים האישיים שלך ונתוני משתמש מסוג אחר במידת הצורך כדי לעמוד במטרות שקבענו במדיניות הפרטיות. אלא אם כן נדרש על פי החוק, איננו נוטלים על עצמנו כל מחויבות לשמור מידע שלך.
  • לכל מטרה אחרת כמצוין בכל מקום אחר בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.
 3. שיתוף מידע עם אחרים. אנו עשויים לשתף את נתוני המשתמש שלך בהקשר לשירותים. בנוסף, אנו עשויים לשתף מידע על המשתמש באופן הבא:
  • אנו עשויים לחלוק מידע לא אישי, מידע מצטבר בנוגע לשימוש באתר עם השותפים ונותני השירותים שלנו. מעת לעת, אנו עשויים לפרסם נתונים סטטיסטיים, למשל, על ידי פרסום דו"ח על מגמות מימון ו/או ביחס לשימוש באתר.
  • מידע אישי או נתונים שייתכן שנשתף בנסיבות מסוימות, כגון:
   • עם צדדים שלישיים המסייעים לנו בתפעול, פיתוח וקידום האתר, לרבות, אך לא רק, בשיפור, אופטימיזציה של האתר או בהתאמה אישית של חווית המשתמש באתר (למשל צדדים שלישיים המסייעים לנו בניתוח מידע).
   • עם העובדים, השותפים ונותני שירות אחרים שלנו (למשל אנאליסטים ו/או נותני שירותים להגשת בקשות המימון ו/או יועצים).
   • עם ארגוני/מקורות מימון ומענקים.
   • עם צדדים שלישיים המעורבים בביצוע פונקציות מסוימות הקשורות לאתר, כגון תהליך חיוב, אחסון וניהול מסדי נתונים, שליחת דואר, גביית חובות, מחקר שיווקי, כלי ניתוח ו/או יועצים מקומיים.
   • עם מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים המעורבים בפעילויות שיווק, כולל עבור אספקת תוכן לקידום מכירות (כפי שמוגדר להלן).
   • עם צדדים שלישיים להם אישרת לקבל מידע אישי המוחזק על ידינו או שאישרת לנו לשתף איתם מידע כאמור (לרבות באמצעות שיחת טלפון, האתר או דרכי התקשרות אחרים).
   • בכל אופן כדי לעמוד בדרישות החוק, לניהול משפטי, להגנה על האינטרסים החיוניים של המשתמש, להגנה על אבטחת האתר או שלמותו (כולל מאגרי המידע שלו), לנקיטה באמצעי זהירות מפני אחריות משפטית, או במקרה של מכירת תאגיד, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או מצב דומה.
 1. העברת מידע בינלאומית
  • ייתכן שאנו מתחזקים כעת מתקנים ומאגרי מידע בגרמניה. אנו עשויים, מעת לעת, להעביר מידע, לרבות נתונים אישיים, אך ללא פרטי כרטיסי אשראי, למאגרי מידע במדינות אחרות.
  • אנו עשויים להעביר נתוני משתמש מחוץ למדינה שבה הם נאספים או מאוחסנים כעת (למשל, לישראל או למדינות אחרות הרלוונטיות למימון ולמענקים המופיעים באתר ו/או בשירותים), לרבות למדינה שאולי לא תציע את אותה רמת הגנה עבור המידע כפי שמדינת המוצא שלך מציעה. אנו נשאף לקבל אמצעי הגנה נאותים ולעגנם בחוזה כדי להבטיח שהמידע יעובד באופן שמציע רמת הגנה נאותה.
  • כמובן, האינטרנט מורכב ממספר רב של חיבורים בינלאומיים. אם הנך משתמש באתר ממדינה שאינה המדינה בה נמצאים השרתים שלנו, ההתקשרויות השונות בהכרח יביאו להעברת מידע בין גבולות בינלאומיים. אנו עשויים להשתמש גם בשירותי אירוח הממוקמים במדינות אחרות לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מה שיחייב העברות נתונים בכל שימוש באתר.
 2. כאמור לעיל, ניתן להשתמש בנתוני המשתמש למטרות שיווק, פרסום ו/או העברת מידע ו/או תוכן נוספים (לרבות תוכן של צד שלישי) (להלן, "תוכן פרסומי"). הנך מסכים שתוכן פרסומי זה עשוי להימסר בכל דרך התקשרות לרבות דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, לרבות הודעות מוקלטות והודעות SMS, פקס, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים (ואפילו בסיוע צדדים שלישיים). תוכן פרסומי זה עשוי לכלול "פרסומת" כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ו"דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אם רלוונטי. בנסיבות מסוימות, הנך רשאי להודיע ​​לנו על סירובך לקבל תוכן פרסומי כאמור לעיל, ולבטל את הסכמתך על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת info@fund-guru.com. אם הדבר נדרש על פי חוק, עם קבלת בקשתך נפסיק להגיש לך תוכן פרסומי כאמור. עם זאת, נתוני המשתמש הרלוונטיים עדיין יישמרו במאגרי המידע שלנו (כפי שהחוק מתיר).
 3. אבטחת מידע
  • אנו נוקטים במה שאנו רואים כאמצעי אבטחה מקובלים בתעשייה שלנו כדי להגן על המידע האישי שלך כנגד גישה לא מורשית ו/או שינוי לא מורשה, חשיפה או השמדה של נתונים.
  • אם יש לך שאלות לגבי אמצעי האבטחה בהם אנו נוקטים בקשר לאתר שלנו, הנך מוזמן לפנות אלינו דרך דרכי ההתקשרות המופיעות להלן. עליך לשים לב שאין באפשרות אמצעי האבטחה האלה לבטל את כל סיכוני האבטחה הקשורים לחשיפת נתונים אישיים. באחריותך להגן על סודיות הסיסמאות שלך, פרטי החשבון שלך וכל דרכי גישה אחרות הנוגעות לגישתך או לשימושך בפלטפורמה.

.

 • אין אנו מקבלים כל אחריות לכל חשיפה לא מכוונת או חשיפה המתרחשת עקב פרצת אבטחה של מערכות או מתקני האתר. אנא קח זאת בחשבון לפני שתשתף איתנו נתוני משתמש כלשהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הנך מאשר שאתה האחראי הבלעדי לגיבוי כל מידע (לרבות נתוני הפרופיל ותוצאות השאילתות) שהועלה או התקבל מהאתר ואנו לא נהיה אחראים לכל מחיקה או אי שמירת מידע כזה.
 1. הזכויות שלך לגבי מידע אישי רגיש שאנו אוספים. בתחומי שיפוט מסוימים, ייתכן שיוקנו לך הזכויות הבאות בנסיבות מסוימות:
  • הזכות להגבלת עיבוד: הנך רשאי לבקש שנגביל את אופן השימוש במידע שלך.
  • הזכות להתנגד: הנך רשאי לערער על סוגי עיבוד מסוימים שאנו מבצעים.
  • זכות הגישה: הנך רשאי לבקש עותק של המידע אודותיך שברשותנו.
  • זכות הניוד: הנך רשאי לבקש ולקבל עותק של המידע שיש לנו עליך בפורמט הניתן לקריאה באמצעות מחשב ובפורמט נפוץ.
  • הזכות לתיקון: הנך רשאי לדרוש מאיתנו לתקן נתונים שאינם מדויקים או לא שלמים.
  • הזכות להישכח: הנך רשאי לבקש מאיתנו למחוק כל מידע אישי מאוחסן עליך, בכפוף להגבלות מסוימות.
  • הזכויות הקשורות לקבלת החלטות אוטומטיות, לרבות יצירת פרופילים: אם הנך סבור שהנתונים מעובדים שלא כדין, הנך רשאי לבקש מאיתנו להעביר לך עותק של פעילויות העיבוד האוטומטיות שלנו.
  • אם יש לך חששות/שאלות כלשהם באשר לאמור לעיל או לכל דבר אחר הנוגע למדיניות זו, אנא צור קשר עם האיש המוסמך לכך מטעמנו:

שם: נילי שוחט

כתובת: התקומה 10/6 רעננה, ישראל

נייד: +972-52-3477807

דוא"ל: nili@fund-guru.com

 

Take Your Company To The Next Level

Sign up for free

 
Open chat
1
שלום, תרצה עזרה מנציג שירות אנושי? נשמח
שלום,
תרצה עזרה מנציג שירות אנושי?
נשמח לבחון עבורך מענקים אפשריים.
דילוג לתוכן